Zarząd TSSPS

Skład Zarządu TSSPS:

Marcin Kuszaj – Prezes Zarządu (692 457 169)

Marek Kazberuk – Wiceprezes Zarządu

Robert Siudak – Wiceprezes Zarządu

Arkadiusz Tofilski – Skarbnik Zarządu

Robert Piątkowski – Sekretarz Zarządu