16-17 lutego 2019

godz. 9-00

Sala sportowa
(ZSP Nr 1)

„XV Turniej Barbórkowy”


1 marca 2019

godz. 19-00

Restauracja KAMELEON

„XIV Bal Siatkarza”