27-28 styczeń 2018

godz. 9-00

Sala sportowa
(ZSP Nr 1)

„XIV Turniej Barbórkowy”