TSSPS

Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Siatkowej (rok założenia 1993).

Początek działalności Stowarzyszenia to rok 1993. Kolega Henryk Hełmecki, ówczesny trener I-ligowych siatkarek KS ‘Siarka” Tarnobrzeg, zaproponował nową formułę organizacji działającej na rzecz siatkówki, zdecydowanie wychodzącą poza ramy klubu sportowego. Chodziło o przyciągnięcie i zintegrowanie w jednej organizacji działaczy siatkówki z terenu miasta Tarnobrzega. W dniu 29 maja 1993 roku, odbyło się zebranie założycielskie T.S.S.P.S. Wśród osób uczestniczących w zebraniu, nie zabrakło zasłużonych dla tej dziedziny sportu wieloletnich działaczy, trenerów i zawodników starszego pokolenia, jak koledzy: Grzegorz Kicak, Kazimierz Kolasiński, Ryszard Kuc, Andrzej Sanojca. Wybrano Komitet Założycielski Stowarzyszenia w osobach kolegów; J. Buła, H. Hełmecki, J. Szarek.

W dniu 30 czerwca 1993  Sąd Wojewódzki w Tarnobrzegu zarejestrował T.S.S.P.S. w Rejestrze Stowarzyszeń. We wrześniu 1993 roku odbyło się pierwsze Walne Zebranie, powołano Zarząd i Komisję Rewizyjną. W skład pierwszego Zarządu weszli: Jacek Szarek – Prezes, Roman Steckiewicz – Vice Prezes, Henryk Gudek – Vice Prezes, Kazimierz Kolasiński – Sekretarz, Andrzej Dróbkowski – Skarbnik. Przewodniczącym Komisji rewizyjnej został Andrzej Sanojca. Za priorytetowe zadanie Stowarzyszenia uznano świadczenie pomocy na rzecz Sekcji Piłki Siatkowej Kobiet KS „Siarka” oraz popularyzację piłki siatkowej wśród młodzieży i starszych.

Po zmianach prawnych, w dniu 16 listopada 2001 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie wpisuje Stowarzyszenie do Krajowego Rejestru Sądowego. W dniu 13 czerwca 2005 roku, postanowieniem tegoż Sądu, T.S.S.P.S. uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

Od roku 1996 T.S.S.P.S. w sposób wydatny pomaga Sekcji Piłki Siatkowej Kobiet KS „Siarka”. Między innymi zakupuje sprzęt siatkarski, finansuje nagrody, pokrywa koszty leczenia i rehabilitacji, dofinansowuje również wyjazdy na rozgrywki. Od roku 2000, Stowarzyszenie ze względu na trudną sytuację finansową KS „Siarka”, w coraz większym zakresie przejmuje ciężar utrzymania Sekcji Piłki Siatkowej Kobiet KS „Siarka”. W roku 2006, zostaje podpisana stosowna umowa, z władzami klubu, na mocy której, T.S.S.P.S prowadzi wspólnie z nim tą sekcję, przejmując jej finansowanie.

Od początku istnienia, Stowarzyszenie współpracowało przy organizacji Ligi Mini-Siatkówki w szkołach podstawowych oraz zaczęło gromadzić środki finansowe z darowizn i działalności reklamowej i fundować nagrody w organizowanych w Tarnobrzegu turniejach siatkarskich. W 1998 roku po raz pierwszy Stowarzyszenie zorganizowało Siatkarski Turniej Barbórkowy, którego tradycje organizacji udało się podtrzymać w latach następnych.

Od 2001 roku Walne Zebranie członków Stowarzyszenia połączone jest z Turniejem Piłki Plażowej i odbywa się na wolnym powietrzu. W latach 2001 i 2002 na terenach rekreacyjnych siedziby firmy „Foto-Classic” kolegi Roberta Niedbałowskiego, natomiast od 2003 roku na terenach Ośrodka Rekreacyjnego „KAMA” Kopalni Siarki „Machów”, Ośrodka Rekreacyjnego „Jeziórko” oraz na terenie Ośrodka Sporu I rekreacji „Wisła”. Zespoły uczestniczące w Turniejach Piłki Plażowej składają się z członków Stowarzyszenia, zaproszonych gości oraz siatkarek KS „Siarka”.

W każdym roku zespół reprezentujący T.S.S.P.S. uczestniczy w różnego rodzaju imprezach siatkarskich na terenie całego kraju. Między innymi na  turniejach amatorskich w Krakowie, Puławach, Połańcu, Krzeszowicach, Nowym Targu, sandomierzu. Zespół T.S.S.P.S. uczestniczył w Mistrzostwach Polski Old boy-ów, rozgrywanych w dniach 29.04.2005 – 02.05.2005 w Milczu koło Wrocławia, zdobywając w kategorii powyżej 50-ciu lat trzecie miejsce. Stowarzyszenie stara się również od kilku lat organizować turniej siatkarski w ramach obchodów „Dni Tarnobrzega”. Stroną organizacyjną imprez siatkarskich zajmowało się wielu działaczy Stowarzyszenia, z których szczególny wkład mieli koledzy: J. Buła, A. Turaj, A. Dróbkowski A. Sanojca M. Baleja, M. Kazberuk. R. Chmiel, R. Piątkowski, T. Urbaniam, M. Kuszaj, A. Tofilski, P. Duda, B. Mysiak, K. Róg.  Praca działaczy Stowarzyszenia ma charakter nieodpłatny, tym bardziej warte podkreślenia jest ich zaangażowanie.

Z inicjatywy  kolegi Andrzeja Sanojcy już od roku 1995 Stowarzyszenie zajęło się założeniem i prowadzeniem Amatorskiej Ligi Siatkarzy na początku zwanej Liga siatkarzy Old boy-ów. W latach 2005/2006 formuła rozgrywek Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej, powołanej przez Stowarzyszenie, została znacznie zmieniona. Powołano Zarząd Ligi z Przewodniczącym Robertem Chmielem, Kolegium Sędziowskie z Andrzejem Sanojcą jako Sędzią Głównym, podzielono TALPS na dwie grupy „Senior” i „Junior”.

Z inicjatywy działaczy, w tym prezesa Jacka Szarka, T.S.S.P.S. podjęło działania odnowy tej sekcji męskiej Piłki Siatkowej. Zadania tego podjął się trener Paweł Duda, któremu pomagał trenr Krzysztof Juruś  oraz kierownik Arkadiusz Tofilski, dzięki ich zaangażowaniu powstały zręby tej sekcji i już późną jesienią 2005 roku zaczęto prowadzić pierwsze treningi. Na początku sekcja funkcjonowały przy Szkole Podstawowej nr. 10 w Tarnobrzegu.

Sekcja przyjęła nazwę TSSPS „BARTOSZE’’ Tarnobrzeg. Od sezonu 2006/2007 zespół uczestniczył w rozgrywkach PWZPS w kategorii ‘’kadet’’ a następnie „junior”. Od Sezonu 2008/2009 zespół uczestniczy w rozgrywkach III a później IV ligi. Z powodów technicznych sekcja męska ulega likwidacji po sezonie 2010/2011.

Od sezonu 2011/2012 T.S.S.P.S. zostaje głównym prowadzącym sekcji piłki siatkowej kobiet i od tej pory sekcja ta przyjmuje nazwę „TSSPS ANSER Siarka Tarnobrzeg”. Od tego sezonu TSSPS powołuje do istnienia tak zwana grupę przygotowawczą, której celem jest szkolenie najmłodszych dziewcząt w zakresie gry w piłkę siatkową. Odpowiedzialnymi za działalność grupy przygotowawczej zostali trener Paweł Duda i kończąca karierę, zawodniczka Siarki, Honorata Jabłońska-Żak.

Działalność Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia Sympatyków Piłki Siatkowej wpisuje się na trwałe w historię rozwoju amatorskiej i profesjonalnej Piłki Siatkowej w mieście Tarnobrzeg.

       Jacek Szarek
Robert Chmiel