Proponowany „Porządek obrad” Walnego Zgromadzenia TSSPS – 26.06.2017 godz. 18-00

TALPS-medal-2015-rewers

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie Porządku obrad.
3. Głosowanie nad Porządkiem obrad.
4. Przedstawienie Regulaminu obrad.
5. Głosowanie nad Regulaminem obrad.
6. Złożenie sprawozdania merytorycznego.
7. Złożenie sprawozdania finansowego, przedstawienie rachunku wyników i bilansu za rok 2016.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań i rachunku wyników i bilansu.
10. Przedstawienie Planu prac na sezon 2017/2018.
11. Przyjęcie uchwał.
12. Wolne wnioski (m.in. ustalenie terminu „Pikniku rodzinnego TSSPS”).
13. Dyskusja.
14. Zakończenie obrad.

Prezes Zarządu TSSPS
Marcin Kuszaj